Disclaimer

De verwerking van de gegevens op deze site en de totstandkoming van de site is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Delphy BV noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie op deze site en zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de informatie die via deze site wordt aangeboden.
Bepaalde verwijzingen op deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden waarover Delphy BV geen controle heeft. Delphy BV draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.
Op grond van de informatie op deze site dienen derhalve geen directe acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies in te winnen.
Delphy BV is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk cq. beschikbaar zijn van deze site voor de gebruiker.